Het ABC van IPL: de B van Bewust Beslissen

Inspirerend Publiek Leiderschap vraagt veel van je. Daarom in deze reeks van 26 posts een beschrijving van de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten.

Vandaag de B van: Bewust Beslissen

Weet je wat het meest gebruikte “excuus” is binnen de overheid waarom doelen niet worden gehaald? De waan van de dag.

Excuus tussen aanhalingstekens want voor een deel is het natuurlijk ook gewoon de realiteit. Corona, de oorlog in Oekraïne. Het stond nergens in de planning en we hadden en hebben er wel gewoon mee te dealen. En dat betekent dan per definitie dat er geen tijd of in ieder geval minder tijd overblijft voor allerhande zaken die wél op die planning stonden.

Maar het blijft óók een excuus. Zonder aanhalingstekens. Want we weten toch ondertussen wel dat juist binnen de overheid die waan van de dag een belangrijke rol speelt? We weten toch allang dat het leven zich niet tot op twee decimalen laat plannen? En dat we juist als overheid niet om dit soort zaken heen kunnen? Dat we niet kunnen zeggen: Corona? Oh, dat strookt even niet met ons jaarplan, dat laten we maar even passeren.

Inspirerend Publiek Leiderschap betekent:

  1. Je heel bewust voor ogen hebben en houden wat je hoogste doel is. Wat is het hoogste ideaal dat je nastreeft? Als SG van een ministerie? Als gemeentesecretaris? Als vak ambtenaar?
  2. Rekening houden met het feit / met de context dat er altijd “waan van de dag” zal zijn en daar in je planning maar vooral in je handelen rekening mee houden. En:
  3. Iedere keer weer, iedere dag, iedere vergadering, ieder moment bewust kiezen: moet en wil ik nu mijn tijd, aandacht en energie, op deze manier, in de waan van de dag steken? Of kies ik er voor, beslis ik, om daar niet op deze manier aan mee te doen zodat ik mijn tijd, aandacht en energie in mijn hoogste doel kan steken.

Het begint bij je hoogste doel en de waan van de dag komt daarna. Het kan natuurlijk zijn dat de waan van de dag je hoogste doel niet in de weg staat. Vooral benutten die kans!

Maar daar waar dat wel het geval is, daar waar de waan van de dag wel je hoogste doel in de weg staat is het des te belangrijker om steeds heel bewust te kiezen.

Toen ik na 8 maanden oorlog in Oekraïne iemand van een team Veiligheid sprak over de doorontwikkeling van haar team, gaf ze aan dat er de afgelopen maanden 0 aandacht aan was besteed. “Wat hebben jullie concreet gedaan de afgelopen tijd?” vroeg ik haar vervolgens. Want heel eerlijk: ik kon niet zo 1 2 3 invullen waar zo’n 20 man gedurende 8 maanden fulltime mee bezig moet zijn in relatie tot deze oorlog. Hoe verschrikkelijk die ook is en hoezeer ik natuurlijk ook wel zie dat het impact heeft en dat er werk uit voortvloeit.

Haar antwoord was (even kort door de bocht): met overleggen.

Inspirerend Publiek Leiderschap is niet zwart-wit. Het is juist enorm genuanceerd. In dit voorbeeld: ik kan niet zeggen of al die overleggen de moeite waard waren of niet. Maar waar het mij om gaat is dat er, in dit geval, te weinig bewust was stilgestaan bij die vraag.

Inspirerend Publiek Leiderschap gaat over: jezelf elke keer weer de vraag stellen: is dit zinvol? Moet dit nu? Met dit gezelschap? Op deze manier? Kan het ander? Beter? Sneller? Slimmer?

Bewust beslissen dus. Zodat de waan van de dag er wel ís, maar niet aan het stuur zit.

En hoe mooi en dapper is het dat dit afdelingshoofd het lef heeft om dit naar mij toe te erkennen en hier mee aan de slag te willen. Want ook dat is een aspect van Inspirerend Publiek Leiderschap: Bewust je eigen koers kiezen. Ook als die afwijkt van wat de mensen om je heen doen.

Bewust beslissen heeft nog een ander aspect van Inspirerend Publiek Leiderschap in zich dat zit hem in het woord: “Beslissen”. Een echte leider is niet bang om besluiten te nemen, om knopen door te hakken, om zelf de koers te bepalen en, zoals ik al schetste, om daarbij af te wijken van wat gewoon is.

Iemand die géén besluiten neemt is géén leider. Dat is op zijn hoogst een slechte manager. En daar, om in het voorbeeld te blijven, winnen we de oorlog niet mee.

Wil je meer weten over Inspirerend Publiek Leiderschap en wat dat voor jou kan betekenen? Boek gerust en geheel vrijblijvend een virtuele koffie met me in en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

jeanette van rookhuizen

Over Jeanette van Rookhuizen

Intussen meer dan 30 jaar werkzaam in en voor de (lokale) overheid. Begonnen op de onderste trede van de ladder (letterlijk: schaal 0 zonder periodieken). Binnen 10 jaar afdelingshoofd, 5 jaar later gemeentesecretaris. Klinkt misschien als een traditionele ambtenaren carrière, maar ik kan je verzekeren: dat is het niet!

Scroll naar boven