Zó stel je je medewerkers open voor groei en verbinding

groeigesprek name gravity via Unsplash

Groei is de essentie van het leven. Alles wat niet groeit gaat dood. Dat geldt dus ook voor ons. Als we niet groeien, als we onszelf niet ontwikkelen, gaan we dood. Niet fysiek, maar wel mentaal. We stompen af, staan stil. 

Daarbij komt dat groei ook een basis behoefte is van mensen. Alleen als we groeien kunnen we oprechte voldoening en geluk ervaren. Dat heeft ermee te maken dat we alleen als we groeien steeds weer een bijdrage kunnen leveren. En dat is de uiteindelijke bedoeling van het leven: een bijdrage leveren.

Toch kom ik het in de praktijk heel vaak anders tegen:

  1. Medewerkers die vooral bezig zijn met het vermijden van fouten, het vermijden van risico. Die veel waarde hechten aan stabiliteit en zekerheid. Die in een overlevingsmodus terecht zijn gekomen.
  1. Leidinggevenden die vooral benadrukken wat er nog niet goed genoeg is. Die in voortgangs-gesprekken vooral aan het zenden zijn.  

Beide gedragingen bevorderen niet de gewenste groei en ontwikkeling, integendeel.

Terug naar onze jeugd

 Hoe anders is dat in onze kindertijd. Kinderen zijn gericht op groei. Zij herkennen instinctief die basisbehoefte én ze halen er voldoening uit! Denk maar aan al die glunderende snuiten als ze hun eerste stapjes zetten, voor het eerst zelf fietsen, zelf een boterham smeren etc. etc.

Ze hebben bovendien een ongekend doorzettingsvermogen. Ze laten zich niet uit het veld slaan door een paar mislukte pogingen én ze kunnen rekenen op een niet aflaatbare stroom van aanmoedigingen uit de omgeving. Totdat…. Ja, totdat wat eigenlijk? Waar ligt dat omslagpunt? Wanneer vinden we dat onze kinderen te oud zijn voor onvoorwaardelijke aanmoediging? Wanneer zijn we op een leeftijd dat “we het allemaal maar moeten snappen”?

Wat de reden ook is, het gevolg is dat wij in ons volwassen leven het maar wat moeilijk vinden om fouten te maken. En als reactie, als overlevingsmechanisme fouten vermijden en daardoor stoppen we dus met groeien. Een ander gevolg is dat we stoppen met complimenteren, met aanmoedigen. In plaats daarvan gaan we de nadruk leggen op wat er nog niet goed genoeg is. 

Het groeigesprek

Hoe kun je nu uit die impasse komen? Ik gebruik daarvoor het Groeigesprek.  Het resultaat van dit gespreksmodel is, dat je jouw medewerker aanmoedigt en helpt om zichzelf te evalueren, in plaats van hem te beoordelen. Dat maakt dat de medewerker intrinsiek gemotiveerd raakt om tot verbetering te komen en net als het kind weer de natuurlijke gerichtheid op groei aanboort.

Het Groeigesprek bestaat uit drie stappen.

Stap 1. De resultaten en successen uit het verleden benoemen en vieren.

Je kijkt terug naar de afgelopen periode en benoemt wat er goed gegaan is. Welke resultaten zijn er behaald? Waarover zijn jullie tevreden? Wat was het grootste succes deze periode? Deze stap zorgt ervoor dat de focus naar de plus gaat en er een innerlijke positieve instelling wordt gecreëerd. 

Stap 2. De persoonlijke kwaliteiten en kenmerken herkennen en erkennen.

Een resultaat komt nooit zo maar uit de lucht vallen. De medewerker heeft er iets voor gedaan. Door de specifieke kenmerken en kwaliteiten te herkennen en te erkennen, groeit het vertrouwen in zichzelf. Daarmee groeit ook het gevoel van veiligheid dat nodig is om te kunnen groeien. Om vervolgens uit de comfortzone te stappen, risico te nemen, iets nieuws te proberen.

Stap 3. De volgende stappen qua groei en verbinding benoemen.

In deze stap wordt samen gekeken naar wat een logische volgende stap is in het groeiproces. Waar liggen mogelijkheden tot verbetering? Op welk gebied kan de prestatie nog verbeterd worden? De geformuleerde doelen worden concreet gemaakt én er wordt een moment afgesproken waarop de voortgang wordt gevierd. Jazeker: gevierd! Wees blij met elke kleine voortuitgang. Elke dag een kleine stap vooruit maakt een enorm verschil over een periode van een jaar! Te hoge verwachtingen op korte termijn werken ontmoedigend. Liever een kleine stap; too small to fail. Succes gegarandeerd en de bereidheid om risico te nemen en grotere stappen te zetten groeit.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of andere zaken ten aanzien van communicatie en leiderschap? Boek dan een 30 minuten virtuele koffie met me via deze link.  

Is dit artikel voor jou zinvol? Laat het mij hieronder weten!

jeanette van rookhuizen

Over Jeanette van Rookhuizen

Intussen meer dan 30 jaar werkzaam in en voor de (lokale) overheid. Begonnen op de onderste trede van de ladder (letterlijk: schaal 0 zonder periodieken). Binnen 10 jaar afdelingshoofd, 5 jaar later gemeentesecretaris. Klinkt misschien als een traditionele ambtenaren carrière, maar ik kan je verzekeren: dat is het niet!

Scroll naar boven